ALM

ALM

ALM یا Application Lifecycle Management وظیفه مدیریت چرخه عمر محصولات نرم افزاری را بر عهده دارد.

ALM شامل بخش های مختلفی از جمله

  • مدیریت نیازمندی ها (requirements management)
  • معماری نرم افزار (software architecture)
  • توسعه نرم افزار (computer programming)
  • تست نرم افزار (software testing)
  • نگهداری نرم افزار (software maintenance)
  • مدیریت تغییرات (change management)
  • یکپارچه سازی سیستم ها (continuous integration)
  • مدیریت پروژه (project management)
  • مدیریت انتشار نسخه های نرم افزار (release management) می باشد.

ALM مجموعه ایی از فرآیند های از پیش تعریف شده است که از یک ایده بیزینسی، یک نیاز، یک ریسک شروع شده و تا مراحل توسعه نرم افزار مثل تعریف نیازمندی ها، طراحی، توسعه، تست، پیاده سازی، انتسار و نگهداری ادامه پیدا می کند. فرآیندهای ALM هر کدام از این بخش ها رو به دقت کنترل و مانیتور می کنند.

 

ساختار alm

 

در واقع ALM وظیفه صنعتی سازی تولید نرم افزار رو بر عهده داره، همونطور که تولید خودرو در تیراژ بالا با مشخصات از قبل تعیین شده انجام میشه، تولید نرم افزار هم به ساختارهایی برای افزایش کیفیت تولید نیاز داره.

ALM vs. Software Development Life Cycle

چشم انداز ALM از Software Development Life Cycle -SDLC گسترده تر است. SDLC محدود به فازهای تولید نرم افزار است که شامل requirements و design و coding و testing و configuration و project management و change management می باشد. ولی ALM تا زمانی که نرم افزار در حال استفاده است ادامه داشته و شامل چندین تکرار از SDLC می باشد.

 

مقالات مرتبط با ALM به شرح زیر می باشند.