محصولات اطلسیان

اطلسیان شاید به جرات یکی از معروف ترین شرکت ها در زمینه Issue Tracking هست و بعضا نام محصول بسیار معروف این شرکت Jira به جای نام اطلسیان استفاده میشه. این شرکت در طول سالیان تلاش داشته محصولاتی برای تمام ابعاد تولید و نگهداری نرم افزار ایجاد کنه و هرچه بیشتر این ابزارها رو با هم Integrate کنه.

اگر با اطلسیان آشنایی ندارید می تونید مقاله Atlassian چیست رو مطالعه کنید.

هر ابزار در راهکار ارائه شده توسط Atlassian وظیفه خاصی رو بر عهده داره و در عین حال به سایر محصولات اطلسیان هم وابسته است، البته این ابزارها امکان توسعه توسط خود شما و یا اتصال به ابزارهای سایر کمپانی ها رو دارن.

محصولات اطلسیان در چهار بخش زیر دسته بندی میشن.

Plan, Track, & Support

Plan, track, and release world-class software with the #1 software development tool used by agile teams.

Give your customers an easy way to ask for help and your agents a fast way to resolve incidents.

Manage any business project including marketing campaigns, HR onboarding, approvals and legal document reviews.

Incidents happen. Keep your users informed and ditch the flood of support emails during downtime.

Collaborate & Chat

Spend less time hunting things down and more time getting things done. Organize your work, create documents, and discuss everything in one place.

Collaborate and get more done. Trello boards enable your team to organize projects in a fun, flexible, and visual way.

The complete communication solution that empowers teams to talk less and do more. Group messaging, video meetings, and collaboration tools.

Self-hosted team communication, built for the enterprise. Group chat, video, and screen sharing.

Code, Build, & Ship

Collaborate on code with inline comments and pull requests. Manage and share your Git repositories to build and ship software, as a team.

Harness the full power of Git and Mercurial in a beautifully simple application. Get the free Git and Mercurial desktop client for Mac and Windows.

Continuous integration, deployment, and release management.

Search, monitor, and track across SVN, Git, and Perforce repositories.

Find bugs and improve code quality through peer code review.

Identity & Security

Company-wide visibility, security policies, and control across your Atlassian Cloud infrastructure.

The single sign-on and identity management tool that’s easy to use, administer, and integrate.

 
هر کدوم از این ابزارها در چرخه DevOps جایگاه خودشون رو دارن، در تصویر زیر این موضوع قابل مشاهده است.